Zadenscheiding
Het schonen en selecteren van zaden is een onderzoeksgebied waarin al decennia veel onderzoek naar wordt uitgevoerd in de zadenbranche. Het selecteren van zaden op kiemkracht speelt hierin een speciale rol. Immers het verwijderen van zaden welke niet kiemen, slechter kiemen of op een later tijdstip kiemen kan in de keten heel veel voordelen opleveren. Denk hierbij aan het besparen van veel voorbehandelingsstappen, het besparen van middelen, arbeid en ruimte bij het opkweken en het mogelijk maken van meer gemechaniseerde teelt door uniforme groei. Tel hierbij op dat de prijs van 1 kilo tomatenzaden de prijs van goud ruimschoots overtreft en een zowel vanuit milieutechnisch oogpunt als commercieel oogpunt interessante toepassing is geboren.

Met tomatenzaad als voorbeeld zien we dat de zaden uit de tomaat een kiemkracht hebben van ca. 70%. Met bestaande methoden zoals windscheiding, vloeistofscheiding en röntgenscheiding worden dit percentage al opgewaardeerd in veel gevallen. Nadeel is dat de methoden of niet erg nauwkeurig zijn, of erg duur en langzaam voor grotere hoeveelheden. Dit is voor de zeer hoogwaardige tomatenzaden niet direct een probleem maar het houd uitrol naar andere gewassen wel tegen.

Dimaen heeft met joint-venture partner UMC Machinery de door Prof. PC Rem [TU Delft] ontwikkelde technologie MDS (Magnetische dichtheidsscheiding) opgepakt en omgezet in een testopstelling voor validatie met verschillende klanten. Ook is er een ontwerp gemaakt hoe een automatische scheider in een industriële omgeving zou gaan functioneren. Het grote voordeel van MDS boven bestaande technieken is de eenvoud van de technologie en daardoor is snel en tegen lage kosten te scheiden. Hiermee wordt scheiden van bulkzaden of zaden met een lage prijs een economische optie.

Deze ontwikkeling sluit zeer goed aan bij actuele vraagstukken als het voeden van 9 miljard mensen en het besparen van schaarse middelen en productiegrond voor voedsel!

Marktonderzoek – Wat is de toegevoegde waarde en waar liggen de wensen van de gebruikers

Zaadtechnologie – Zaden zijn levend en hebben een speciale behandeling nodig

Samenwerken – Succes komt alleen door samenwerken in de keten

Dimaen wordt ondersteund voor dit project door de provincie Noord-Brabant via AgriFood Capital.