Non-ferrous metalen
Het produceren van metalen is met stip de grootste verbruiker van energie op aarde. Voor staal worden gigantische hoeveelheden steenkool gebruikt in hoogovens waarmee ijzererts wordt omgezet in ijzer. Voor aluminium wordt bauxiet met elektriciteit omgezet in aluminium. Voor de totale productie van aluminium wordt 11-12% van alle op aarde opgewekte elektriciteit verbruikt (!). Door aluminium te hergebruiken wordt ca. 90% op deze energie bespaard.

Uit verschillende processen ontstaat stromen met metalen. Een van de voorbeelden zijn de metalen welke overblijven in de assen van de huisvuilverbranders. Op dit moment wordt de as gescheiden van waardevolle metalen en mineralen door bedrijven als Inashco met de ADR technologie. IJzerhoudende metalen kunnen relatief eenvoudig worden gescheiden door magneten en eddy-current scheiders. De stroom non-ferrous metalen was alleen door smelters tegen hoge kosten en energieverbruik te scheiden. De stroom non-ferrous metalen bestaat generiek uit lichtere metalen zoals aluminium en zwaardere metalen zoals koper, zink, lood, met kleine hoeveelheden zilver en goud.

Dimaen heeft voor een bedrijf in Rotterdam een testlijn ontworpen en gebouwd welke enkele honderden kilo’s non-ferrous metalen per uur kan scheiden op soortelijk gewicht d.m.v. MDS technologie. De stroom non-ferrous metalen is hiervoor erg geschikt kijkend naar de mooie verschillen in dichtheid oplopend van aluminium [2,7 kg/l], via koper [8,9 kg/l] tot goud [19,2 kg/l]. Gebleken is dat technisch gezien de technologie erg geschikt is om grote hoeveelheden non-ferrous metalen te recyclen en hiermee een zeer mooie stap richting meer hergebruik van deze metalen mogelijk te maken. Het besparen van grote hoeveelheden energie en het produceren van nieuwe metalen voorwerpen uit deze afvalstromen is binnen Europa een belangrijke stap richting een duurzame toekomst.

MDS = Magnetische dichtheidsscheiding

Ontwikkeling – In samenwerking met universiteiten

Prototyping – Ontwerpen op snelheid, flexibiliteit en lage investeringen voor klant

Oplevering – Plaatsen en opstarten van de testlijn

Graag brengen we u in contact met onze partners bij interesse in de MDS technologie. Wilt u een technisch idee omzetten in een prototype om kennis op te doen en validatie te kunnen testen dan helpen wij u graag verder!