Het circulair gebruiken van kunststoffen.

Sinds de jaren ’60 is het gebruik van kunststoffen vertwintigvoudigd. Hiermee is de afgelopen vijftig jaar is het gebruik van plastic wereldwijd sterk toegenomen. De verwachting is dat dit gebruik ook de komende jaren nog zal stijgen. Kunststoffen worden immers breed toegepast: van industrie tot huishoudens en van voedselverpakkingen tot windmolens. Doordat kunststoffen slecht afbreekbaar zijn, tasten zij het ecosysteem aan en kunnen kunststofdeeltjes (microplastics) in ons voedselsysteem terechtkomen. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van kunststoffen verminderen door slimmere ontwerpen, dat we schadelijke kunststofmaterialen uitfaseren en dat we de overige kunststoffen zoveel mogelijk recyclen.

Om kunststoffen circulair te kunnen gaan gebruiken dienen we deze na hun levenscyclus te recyclen en als grondstof te gebruiken voor een toepassing wat minimaal gelijke waarde heeft. De afgelopen jaren hebben we veel recycling van kunststoffen gezien waarbij zeer hoogwaardige producten een tweede leven kregen als gemeentepaaltje of pallet of in het beste geval als grijze krat.

Waarom kon dit niet beter? Dit had bijvoorbeeld te maken met het ontbreken van de juiste technologie om kunststoffen op een goede manier te scheiden. Dit scheiden is een grote uitdaging doordat er in Nederland 4000 kunststoffen veel voorkomen met allemaal hun eigen eigenschappen verwerkt in de kunststof, waarbij zelfs de kleur onderdeel is van de niet zomaar aan te passen eigenschappen van het kunststof. Door in Europa het aantal verschillende kunststoffen sterk te gaan reduceren en tegelijkertijd te werken aan scheidingstechnologie zijn al grote stappen gezet!

Dimaen staat door haar deelname in onderstaand STW project en het ontwikkelen, engineering en bouwen van de eerste industriële kunststofscheider op basis van MDS technologie aan de wieg van deze nieuwe technologie!

In 2016 is een door Dimaen geïnitieerde en onder leiding van Prof. Peter Rem (TU Delft) aangevraagde subsidie voor een onderzoekstraject naar circulaire economie ter hoogte van 3,6 miljoen gehonoreerd. Dimaen is partner in dit project met Urban Mining Corp, Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht. https://www.stw.nl/nl/content/stw-en-bedrijfsleven-investeren-24-miljoen-euro-toponderzoek

Start eind 2014 en oplevering in 2016 van de eerste industriële MDS-kunststofscheider voor ruim 2000 kg aan kunststof flakes door joint-venture UMC Machinery BV. De machine maakt een scheiding op basis van het soortelijk gewicht van de kunststof flake en kan in 1 doorgang van enkele seconden het ingangsmateriaal in 6 fracties scheiden met nauwkeurigheid 5 gram/liter.

MDS = Magnetische Dichtheidsscheiding en is gepatenteerde technologie van TU Delft en Urban Mining Corp Rotterdam.

Ontwikkeling – Technologie ontwikkeling voor maatschappelijk relevante probleemstellingen

Engineering – Het volledig in eigen huis omzetten van basis technologie in een ontwerp

Realisatie – Bouw van de machine, Dimaen levert alleen eindoplossingen

Dimaen heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met TU Delft en Urban Mining Corp BV en heeft gebruik gemaakt van vele specialisten zoals ProCureOn BV voor de inkoop en Promatec BV voor de assemblage.