Fosfaatverwijdering
Naast de aandacht voor het duurzaam omvormen en circulair maken van de aardolie, energie, plastics en CO2 keten is fosfaat in sommige gevallen een ondergeschoven kindje. Onterecht volgens ons, aangezien het circulair maken van de fosfaatkringloop de maatschappij een heel scala aan problemen oplost en vele voordelen biedt.

Zo zijn naar verwachting de fosfaatmijnen in vooral China en Marokko over ca. 60 jaar uitgeput. Er is op dit moment al een daling van de kwaliteit waar te nemen zodat we samen met fosfaaterts ook radioactieve elementen importeren. Tevens zijn we met 500 miljoen Europeanen afhankelijk van landen buiten Europa voor onze voedselvoorziening, worden de banen buiten Europa gecreëerd en is de mijnbouw en vooral raffinage zeer milieuschadelijk en niet duurzaam. Hier kunnen we lokale problemen zoals het mestprobleem en fosfaatoverschot aan toevoegen. Alleen in Nederland is er jaarlijks een overschot van 50 miljoen kg fosfaat. Dit overschot zorgt voor problemen in ons milieu zoals monoculturen of algenbloei in onze rivieren. Tevens bedreigt het de drinkwatervoorziening op langere termijn door het weglekken van fosfaten naar diepere waterlagen.

Om naar een circulaire economie van fosfaten te gaan is het doel om afscheid te nemen van de vervuilende en niet duurzame fosfaatertsen en op hetzelfde moment een nieuwe bron te vinden voor de fosfaten welke in bijvoorbeeld kunstmest gebruikt worden door onze akkerbouwers. Deze bron van fosfaten zien wij in mest en in afvalstromen uit, veelal voedsel producerende, industrieën.

Dimaen heeft een techniek ontwikkeld en gepatenteerd waarmee fosfaatzouten selectief uit waterige afvalstromen gehaald kunnen worden en kunnen worden geoogst voor verwerking in een groene kunstmestkorrel. Hiermee zetten we een grote stap richting een circulaire economie voor fosfaten, halen economische toegevoegde waarde binnen Europa en lossen tevens het probleem op van het mestoverschot wat zowel economisch als milieutechnisch schade oplevert op dit moment. De provincie Noord-Brabant heeft dit zeer begrijpelijk als een belangrijk speerpunt op de agenda staan.

Technologie – Gepatenteerd door Dimaen en testopstelling aanwezig

Commercieel – Afvalstroom zuiveren tegen lage kosten en zuiver fosfaat afzetten

Samenwerken – Met goede partners een groter gedeelte van de keten verbeteren

Wilt u meer weten over zuivering van afvalstromen en fosfaatverwijdering? We komen graag met u in contact!